1
                                        
                                           
                                

       ------------------------------------------------------------------------------------

              What you would like to buy  some of our adult dogs, you can contact us !!

U koliko ste zainteresovani za kupit neke od naših odraslih pasa možete nas kontaktirati !!!

e-mail- dorkamiki@yahoo.com

e-mail: runnermiki2013@gmail.com