1

                                 
                                          
                     
                                           
       ----------------------------------------------------------------------------------------
   
              What you would like to buy  some of our adult dogs, you can contact us !!

U koliko ste zainteresovani za kupit neke od naših odraslih pasa možete nas kontaktirati !!

e-mail- sanbernardo@telrad.net

e-mail- dorkamiki@yahoo.com