MUŽJACI

    Mužjaci u našoj odgaivačnici -(zamrznuto seme saljemo u sve zemlje u svetu )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
  CH IVANDER OD MIKIJA - - HD B - ED 0  ošt.11.04.2016
 OTAC;  KHEDIVE S OFF THE WALL 
 MAJKA; CH BERNEGARDEN S OH JAZZ 

              slikano 19 meseci
          REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CH MARCO TRANSYLVANIA GIANT - HD A - ED 0  Born .25.09.2016
 FATHER ;  J.CW XOXO TRANSYLVANIA GIANT 
 MOTHER ; J.CH SULIKO TRANSYLVANIA GIANT 

                    slikano 14 meseci
              REZULTATI - SLIKE -RODOVNIK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CH PINK PANTHER OD MIKIJA - HD B - ED 0 -  ošt.25.03.2015 
 OTAC;  CH BERNEGARDEN S WAIKATO 
 MAJKA; CH BERNEGARDEN S OH JAZZ 
  
                    slikano 2 godine
            REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         CHIPSY OD MIKIJA -  ošt.18.02.2019
       OTAC;  CH IVANDER OD MIKIJA 
       MAJKA; CL.W. VENUS OD MIKIJA 
      
               slikano 7 nedelja 
          REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------